9 juni 2021 High tea en kledingbeurs Safegroup Breda

Ieder jaar organiseert Zonta Breda een ontspannen middag voor de vrouwen die door huiselijk geweld noodgedwongen in de tijdelijke opvang van Safegroup verblijven. De vrouwen worden in de watten gelegd met een high tea en hen wordt de mogelijkheid geboden om mooie kleding, schoenen en accessoires uit te zoeken die onze leden speciaal voor hen hebben ingezameld.

Wat fijn dat dit evenement juist in dit bewogen jaar – geheel coronaproof – weer kon worden georganiseerd, mede dankzij de bevlogen medewerksters van Safegroup in Breda.

Safegroup biedt hulp aan o.a. slechtoffers van huiselijk geweld. Ook is er een opvang voor vrouwen (en kinderen) die in verband met een acute noodsituatie van huiselijk geweld niet langer thuis kunnen verblijven en tijdelijk opgevangen moeten worden. Door gerichte begeleiding van Safegroup krijgen deze vrouwen weer grip op hun leven.