Zonta International

Zonta Nederland maakt onderdeel uit van het wereldwijde Zonta International. Zonta International heeft meer dan 31.000 leden, die lid zijn van ruim 1200 verschillende Zonta clubs in 67 landen.

Het beleid van Zonta wordt bepaald door de Zonta International Board van 11 leden. Deze leden worden telkens voor een periode van twee jaar democratisch gekozen op een conventie, waarbij alle Zonta clubs wereldwijd stemrecht hebben.

Zonta International is verdeeld in 31 districten. De districten zijn op hun beurt verdeeld in areas, die vaak, maar niet altijd, overeenkomen met een bepaald land.  Nederland is area 4 in District 29.

Elk district wordt geleid door een gekozen governor. De district board assisteert clubs, promoot de programma’s van Zonta International binnen hun district en reikt awards uit. Zonta Nederland maakt deel uit van District 29, dat naast Nederland bestaat uit Zonta clubs in Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Rusland.

 

Zonta International Board

Susanne Von Bassewitz                  President

Ute Scholtz                                        Vice President

Mari McKenzie                                 Treasurer/Secretary

Sharon Langenbeck                         President-Elect

Directors

Marguerite Akossi-Mvongo           Margaret Bateman                    Christina Rylander Bergqvist

Sigrid Duden                                     Judy Gorton                                Lalivan Karnchanachari

Salla Tuominen