Awards

Women in STEM Scholarship: the Women in Technology Award

Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in Informatietechnologie en andere STEM vakgebieden. Hier moet verandering in komen als we willen dat mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen. Zonta International wil daarom vrouwen helpen die een opleiding in STEM nastreven met de Women in STEM Scholarship.

Young Women in Public Affairs Award

Deze Young Women in Public Affairs Award (YWPA) wordt jaarlijks uitgereikt aan meisjes van 16 t/m 19 jaar, scholier of student. Om voor deze prijs in aanmerking te komen moet de kandidate aan de volgende criteria voldoen:

Zij moet op vrijwillige basis actief zijn voor de ‘publieke zaak’. Dat betekent dat zij blijk geeft van initiatief en leiderschap kwaliteiten en dat zij op vrijwillige basis actief is binnen bijv. school, kerk, gemeente, politiek , muziek- of sportvereniging of een andere maatschappelijke organisatie.

De Award biedt Zonta Nederland dé mogelijkheid om meer bekendheid te krijgen bij jonge vrouwen, uiteindelijk toekomstige leden! Iedere Nederlandse Zonta- club wordt aangemoedigd om in de eigen omgeving minimaal één kandidate te zoeken. Per district wordt één hoofdprijs uitgereikt à US $1000.

Amelia Earhart studiebeurs

De Amelia Earthart studiebeurs helpt talentvolle vrouwen met het nastreven van hun studiedoelen op het gebied van wetenschap en engineering. Door middel van de Amelia Earthart studiebeurs kunnen deze vrouwen investeren in bepaalde techniek, zoals software, computers en materialen. Sinds de oprichting van dit programma, heeft Zonta 1473 Amelia Earthart Fellowships toegekend, met een bedrag meer dan US $ 9.000.000.

Jane M. Klausman women in business scholarship

Het Jane M. Klausman programma helpt vrouwen om hun masterdiploma in business management te behalen. Daarnaast maakt deze scholarship zich hard voor het feit dat vrouwen een net zo’n grote kans verdienen om een topfunctie te bekleden als een mannelijke collega. Sinds de oprichting van het programmaheeft Zonta 399 beurzen toegekend aan vrouwen uit 50 landen.