The Foundation (ZIF)

Het doel van de Foundation is om internationale charitatieve projecten (w.o. onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, micro krediet) en educatieve programma’s (vrouwen aanmoedigen om te kiezen voor o.a. technische studies ) van Zonta International te steunen. De gelden in de Foundation komen volledig ten goede van door Zonta clubs, goedgekeurde goede doelen. De projecten worden uitgevoerd door agentschappen van de Verenigde Naties (VN) en andere erkende niet-gouvernementele organisaties.

Iedere Zontaclub draagt, d.m.v. fundraising, bij aan het financieel kunnen realiseren van deze internationale doelen.